Zapisy

Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim przeznaczone dla nauczycieli pracy socjalnej na różnych poziomach kształcenia. Ze względu na charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona (35 osób). Uczestnictwo w Spotkaniu Metodyków Pracy Socjalnej jest odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 600 zł. Organizatorzy zapewniają w tej cenie nocleg (pokoje jedno lub dwuosobowe) i wyżywienie.

Uwaga – z powodu próśb osób zainteresowanych wydarzeniem, III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej zostało przeniesione na wrzesień 2016 roku. O nowym terminie poinformujemy niebawem.

Zapisy wciąż aktualne – zapraszamy!

III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Tytuł naukowy:
Miejsce pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy
(wymagany):
Adres email (wymagane):
Adres zamieszkania
(wymagane):
nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż zamieszkania):
nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Dane do faktury (wymagane): Nazwa płatnika:
ul. nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
NIP:
Informacje dodatkowe (dzień i godzina przyjazdu, konieczność skorzystania z parkingu, imię i nazwisko osoby preferowanej do dzielenia z nią pokoju):
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).