Strona główna » Aktualności

Szkolenie na asystenta rodziny

krotkie_logo_1Instytut Rozwoju Służb Społecznych organizuje szkolenie na asystenta rodziny. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny. Instytut posiada zatwierdzony program szkolenia oraz zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursu (decyzja nr 2/2015/Ar z dnia 10 lutego 2015 r.).

 


TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Kurs obejmuje 10 dwudniowych zjazdów w terminie od 18 czerwca do 20 listopada 2016 r. Szkolenia będą prowadzone w dwóch edycjach w siedzibie Instytutu w centrum Warszawy (edycja Warszawa) i w ośrodku szkoleniowym IRSS nad Zalewem Zegrzyńskim (edycja Białobrzegi). Można się zgłosić na dowolną edycję.

 1. 18-19 czerwca 2016
 2. 2-3 lipca 2016
 3. 16-17 lipca 2016
 4. 30-31 lipca 2016
 5. 27-28 sierpnia 2016
 6. 17-18 września 2016
 7. 01-02 października 2016
 8. 15-16 października 2016
 9. 05-06 listopada 2016
 10. 19-20 listopada 2016


ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Szkolenie - asystent rodziny
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Miejsce pracy (wymagane):
Adres korespondencyjny: nr lok.
Kod pocztowy: Miasto:
Stanowisko pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy (komórkowy):
Telefon kontaktowy (stacjonarny):
Adres email (wymagane):
Województwo (wymagane):
Edycja szkolenia (wymagane):  Edycja Warszawa Edycja Białobrzegi
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe:

KOSZT

Całkowity koszt szkolenia  wynosi:

Edycja Warszawa – 1600 zł
Zajęcia odbywać się  będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Edycja Białobrzegi – 3300 zł
Zjazdy odbywać się  będą w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15 A. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, nocleg w pokojach o wysokim standardzie  i pełne wyżywienie.

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721

 

KIM JEST ASYSTENT RODZINY

Asystent rodziny jest osobą, która wspiera rodzinę, aby mogła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, szczególnie te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Do funkcji asystenta rodziny zalicza się wsparcie psychiczno-emocjonalne, działalność diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą oraz koordynację działań skierowanych do rodziny. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy. Funkcję asystenta rodziny wprowadziła w życie Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Standardy szkolenia na asystenta rodziny są określone przez  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r.
DLA KOGO

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą podjąć pracę w instytucjach pomocy społecznej na stanowisku asystenta rodziny i posiadają wykształcenie średnie lub wyższe. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także osoby, które chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z rodziną. W kursie mogą uczestniczyć pracownicy i wolontariusze z organizacji pozarządowych, pracownicy OPS, PCPR oraz kadra pedagogiczna.

 

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS W INSTYTUCIE ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Założony w 1998 zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Instytut Rozwoju Służb Społecznych to instytut badawczy i szkoleniowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia eksperckiego zarówno dla pracowników służb społecznych, jak i wszystkich zajmujących się problemami szeroko rozumianej polityki społecznej. Działalność IRSS obejmuje organizację szkoleń, prowadzenie badań i analiz związanych z polityką społeczną, jak i działalność wydawniczą. IRSS jest jedynym instytutem badawczym w Polsce, który koncentruje się na pracy socjalnej. IRSS prowadzi szkolenia dotyczące problemów związanych z polityką społeczną i pracą socjalną skierowane głównie do pracowników i kierowników wszelkiego typu instytucji pomocy społecznej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Adekwatnie do ustawowo zdefiniowanych zadań asystenta rodziny Minister Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2011 określił zakres programowy szkolenia uprawniającego do wykonywania funkcji asystenta rodziny. Program kursu w IRSS  opracowany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu i jest realizowany w sześciu modułach.

Moduł I: Elementy prawa istotne w pracy asystenta rodziny (22 godz.)

 1. Cele dydaktyczne
  • zdobycie wiedzy z wybranych obszarów prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy niezbędnej do prawidłowego pełnienia funkcji asystenta rodziny
  • zdobycie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej niezbędnej do prawidłowego wypełniania funkcji asystenta rodziny
 2. Metody dydaktyczne: wykład

Moduł II: Psychospołeczne zagadnienia funkcjonowania rodziny (30 godz.)

 1. Cele dydaktyczne
  • zdobycie wiedzy z obszarów socjologii, pedagogiki i psychologii na temat funkcjonowania rodziny
  • zdobycie wiedzy z obszarów socjologii, pedagogiki i psychologii na temat funkcjonowania dziecka w rodzinie
  • zdobycie umiejętności analizowania potrzeb i problemów rodziny
  • zdobycie wiedzy z zakresu różnorodnie uwarunkowanych dysfunkcji rodzinnych
 2. Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

Moduł III: Organizacja życia rodzinnego – zdrowie, higiena, rekreacja, zarządzanie budżetem domowym (22 godz.)

 1. Cele dydaktyczne
  • zdobycie podstawowych kompetencji w zakresie edukacji zdrowotnej
  • zdobycie podstawowych kompetencji w zakresie organizacji życia rodzinnego
 2. Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

Moduł IV: Kompetencje asystenta rodziny (64 godz.)

 1. Cele dydaktyczne
  • zdobycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z członkami rodziny
  • poszerzenie samoświadomości – zdobycie wiedzy o własnych możliwościach i ograniczeniach w pełnieniu funkcji asystenta rodziny
  • zdobycie wiedzy o zadaniach i uprawnieniach asystenta rodziny
 2. Metody dydaktyczne: konwersatorium, warsztat, trening grupowy

Moduł V: Metodyka pracy asystenta rodziny (62 godz.)

 1. Cele dydaktyczne
  • zdobycie wiedzy na temat metod pracy asystenta rodziny
  • zdobycie umiejętności wspierania rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji
  • zdobycie umiejętności podejmowania interwencji kryzysowej w rodzinie
  • zdobycie umiejętności prowadzenia mediacji w rodzinie
 2. Metody dydaktyczne: konwersatorium, warsztat

Moduł VI: Praktyki (30 godz.)

 1. Cele dydaktyczne
  • zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzących pracę z rodziną
  • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem wybranych placówek prowadzących pracę z rodziną
 2. Metody dydaktyczne: praktyki

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy  22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!