Strona główna » Szkolenia » Szkolenia dla dyrektorów DPS

Przepisy prawa a zarządzanie domem pomocy społecznej

Logo - nazwa w 2 linijkachSzkolenie czterodniowe – do wyboru pięć terminów:
19-22 kwietnia 2016 r.; 10-13 maja 2016 r.;
17-20 maja 2016 r.; 07-10 czerwca 2016 r.;
14-17 czerwca 2016 r.

 

Liczba godzin szkolenia: 24 dydaktyczne

Zakres tematyczny:
• prawo zamówień publicznych,
• ochrona danych osobowych,
• nowe wyzwania stojące przed dyrektorem domu pomocy społecznej,
• funkcje kierownicze w pomocy społecznej,
• dominujące role kierownicze dyrektorów DPS,
• zarządzanie personelem,
• wprowadzanie zmian organizacyjnych (prawne i społeczne implikacje),
• potrzeby mieszkańców

Koszt szkolenia: 1900 zł (obejmuje noclegi, wyżywienie i publikacje).
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy IRSS w Białobrzegach, ul. Wczasowa 15a.
Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, e-mail: dzialszkolen@irss.pl, telefon kontaktowy (22) 629-40-18 wew. 103

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721

Uruchomienie szkolenia nastąpi przy zgłoszeniu min.15 osób.
W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość obniżenia ceny szkolenia.

Przepisy prawa a zarządzanie domem pomocy społecznej
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Telefon kontaktowy:
Adres email (wymagane):
Data szkolenia (wymagane):  19-22 kwietnia 10-13 maja 17-20 maja 07-10 czerwca 14-17 czerwca
Województwo (wymagane):
Dom Pomocy Społecznej dla (wymagane):  osób w podeszłym wieku osób przewlekle somatycznie chorych osób przewlekle psychicznie chorych osób intelektualnie niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych fizycznie dzieci i młodzieży intelektualnie niepełnosprawnej
Adres Domu Pomocy Społecznej: nr
Kod pocztowy: Miejscowość:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe: