Strona główna » Aktualności

Ochrona danych osobowych

krotkie_logo_1Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych w ich miejscu pracy.

Termin: 12 maja 2016 r.
Liczba godzin szkolenia: 10
Prowadząca: Ewa Baran
Cena: 350 zł*

Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Omówione zostaną zasady przystosowania procesów przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA/MAC.

Obszary tematyczne szkolenia:
1. Ochrona danych osobowych – terminologia
2. Dane zwykłe, dane wrażliwe
3. Ochrona dóbr osobistych
4. Terminologia przetwarzania danych osobowych
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6. Dobro publiczne
7. Cel przetwarzania danych osobowych
8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
9. Instytucje powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Legalność przetwarzania danych osobowych
11. Dane osobowe pracowników i interesantów
12. Administratorzy: Danych, Bezpieczeństwa Informacji, Systemów Informatycznych
13. Polityka bezpieczeństwa
14. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
15. Upoważnienia, protokoły
16. GIODO
17. Modyfikacja danych osobowych
18. Obowiązek informacyjny
19. Kontrola danych osobowych
20. Naruszenie Ustawy o ochronie danych osobowych

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Instytut nie zapewnia uczestnikom noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia.

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721
* Cena brutto za uczestnika. W przypadku zgłoszenia się minimum 5 pracowników z jednej instytucji rabat 10%.

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy 22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl

Ochrona danych osobowych - 2016
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Miejsce pracy (wymagane):
Adres korespondencyjny: nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Stanowisko pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy (komórkowy):
Telefon kontaktowy (stacjonarny):
Adres email (wymagane):
Województwo (wymagane):
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe: