Strona główna » Szkolenia » Oferta szkoleń specjalistycznych

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

krotkie_logo_1Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o konfliktach i metodach ich rozwiązywania oraz rozwój umiejętności, które pozwolą im skutecznie pełnić role mediatora i negocjatora.

Termin: 27-28 kwietnia 2016 r.
Liczba godzin szkolenia: 16
Prowadząca: Bożena Wołoszyn
Cena: 490 zł*

Obszary tematyczne szkolenia:

  1. Źródła i typy konfliktów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
  2. Negocjacje i mediacje, jako skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej.
  3. Zarządzanie konfliktem, jako jedna z funkcji kierowniczych.
  4. Zespołowe i indywidualne rozwiązywanie problemów.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Instytut nie zapewnia uczestnikom noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia.

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721
* Cena brutto za uczestnika. W przypadku zgłoszenia się minimum 5 pracowników z jednej instytucji rabat 10%.

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy 22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Miejsce pracy (wymagane):
Adres korespondencyjny: nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Stanowisko pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy (komórkowy):
Telefon kontaktowy (stacjonarny):
Adres email (wymagane):
Województwo (wymagane):
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe: