Strona główna » Aktualności

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – nowa edycja Warszawa (1/2016) [ARCHIWALNE]

krotkie_logo_1Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłasza nabór na kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  – Edycja Warszawa 1/2016. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Instytut nie zapewnia uczestnikom kursu transportu, noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia.

 

Rekrutacja zakończona

KOSZT
Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem wynosi:

 1. 3.200,00 zł – w przypadku jednorazowej  płatności przed rozpoczęciem kursu
 2. 3.400,00 zł – w przypadku płatności w dwóch ratach

I rata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu – 1.700,00 zł
II rata najpóźniej do dnia 10 maja 2016 r. – 1.700,00 zł

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy  22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl

Organizacja - edycja 1 2016 Warszawa
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Miejsce pracy (wymagane):
Adres korespondencyjny: nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Stanowisko pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy (komórkowy):
Telefon kontaktowy (stacjonarny):
Adres email (wymagane):
Województwo (wymagane):
Czy pracuje Pan/Pani w (wymagane):
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe:

TERMINY ZJAZDÓW*:

 1. ZJAZD (piątek-niedziela): 19-21 lutego 2016 r.
 2. ZJAZD (piątek-niedziela): 4-6 marca 2016 r.
 3. ZJAZD (piątek-niedziela): 18-20 marca 2016 r.
 4. ZJAZD (piątek-niedziela): 15-17 kwietnia 2016 r.
 5. ZJAZD (piątek-niedziela): 22-24 kwietnia 2016
 6. ZJAZD (piątek-niedziela): 06-08 maja 2016
 7. ZJAZD (piątek-niedziela): 13-15 maja 2016 r.
 8. ZJAZD (piątek-niedziela): 3-5 czerwca 2016 r.
 9. ZJAZD (czwartek-niedziela): 16-19 czerwca 2016 r.

EGZAMIN:  1 lipca 2016 r.

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów i egzaminów.

 

PROGRAM SPECJALIZACJI

Instytut Rozwoju Służb Społecznych uzyskał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej (Zgoda z dnia 25 marca 2013 r. – DPS -VI-51111-2213-24-MJ/13(2).

Program specjalizacji jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i zawiera następujące bloki tematyczne:

Blok tematyczny

Liczba godzin

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

20

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (90 godzin):
kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

10

zarządzanie zasobami ludzkimi

20

zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

10

kierowanie i zarządzanie superwizyjne

20

zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

10

systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

10

kontrola zarządcza

10

Elementy etyki

10

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

20

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem (30 godzin):
prawo administracyjne

5

prawo pracy

5

prawo zamówień publicznych

10

prawo rodzinne

5

prawo dotyczące ochrony danych osobowych

5

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

Stres i wypalenie zawodowe

10

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

10

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

10