Strona główna » Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [ARCHIWALNE]

logo-crzlInstytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w szkoleniu zleconym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizowanym w ramach projektu pn. „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to pierwsze od wielu lat systemowe szkolenie adresowane do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, gdyż ma ona zasadniczy  wpływ na  efektywną realizację zadań z szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej i na skuteczność działań pracowników socjalnych.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w dwóch obszarach:

(1) standardów postępowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

(2) zarządzania – zarówno w zakresie kierowania zespołem interdyscyplinarnym czy zespołem pracowników zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również identyfikowania kooperantów wśród lokalnych instytucji i organizacji.

Zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej w obu tych obszarach  będzie miało swój rezultat w bardziej skutecznym ograniczaniu zjawiska przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawowymi zadaniami nałożonymi na instytucje samorządu terytorialnego.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje trzy moduły:

  1. Nowoczesne metody zarządzania zespołem pracowników;
  2. Zespoły interdyscyplinarne jako jeden z instrumentów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacje organizacyjne

  • Szkolenia w formie jednorazowych trzydniowych zjazdów odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15 A, tel. 22/774 87 94.
  • Formularz zgłoszeniowy on-line dostępny jest na stronie przemoc.irss.pl/zglos-sie-na-szkolenie.
  • Ramowy program szkolenia znajduje się tutaj.
  • Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkolenia transport na trasie Warszawa – Białobrzegi – Warszawa oraz nocleg i wyżywienie.
  • Uczestnikom szkolenia nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, tel. 22 629-40-18 wew. 103, 105, 106 lub 107.