Strona główna » Szkolenia » Archiwum szkoleń

Seminarium: Zarządzanie piętnem w pomocy społecznej

CRZL_logo_01Zapraszamy na bezpłatne seminarium

W ramach części edukacyjnej projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszamy na seminarium:„ZARZĄDZANIE PIĘTNEM W POMOCY SPOŁECZNEJ”

Seminarium eksperckie dla pracowników zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej; 28 kwietnia 2011 r., Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium eksperckim organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dyskusja na temat sytuacji osób będących nosicielami piętna dotyczyć będzie kilku typów tej cechy, która jest silnie dyskredytująca społecznie. Będziemy dyskutowali o:

–         ludziach szczególnie niesprawnych w relacjach społecznych oraz biednych, których piętno dotyka w sposób ukryty,

–         osobach z niepełnosprawnością intelektualną, dla których piętno jest wtórnie upośledzające i potrafi upośledzać głębiej niż ich układ genetyczny.

Dyskusja na temat tych dwóch grup będzie ogniskowała się wokół sposobów zarządzania piętnem
w relacjach z nimi tak, aby był możliwy ich rozwój.

Sam temat seminarium jest trudny, kontrowersyjny i stanowi wyzwanie zarówno dla praktyków, jak i przedstawicieli nauki. Dlatego chcemy rozpatrywać ten temat w kontekście kilku pytań bez prób rozstrzygania go ostatecznie.

  1. Czy jest możliwe zarządzanie piętnem w taki sposób, aby nie upośledzać jego nosicieli?
  2. Czy zarządzanie piętnem może być wolne od demagogii, hipokryzji i nierealnych oczekiwań?
  3. Jakie korzyści może mieć społeczeństwo integrując ze sobą nosicieli piętna?

Seminarium jest skierowane do osób zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Seminarium poprowadzą:

Leszek Trzaska – doradca, edukator, absolwent ISNS UW. Zajmuje się szkoleniami z zakresu kompetencji społecznych i specjalistycznych (negocjacji, interwencji kryzysowych), socjologii małych grup (zarządzanie, przewodzenie). Przez wiele lat związany z Ośrodkiem Metod i Szkoleń Psychospołecznych. Doradza organizacjom publicznym i NGO w zakresie rozwiązywania problemów profilaktyki i pomocy społecznej. Współtworzył program z zakresu zarządzania superwizyjnego we współpracy z Instytutem rozwoju Służb Społecznych.

 

Joanna Telussocjolog, mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych, doradca zawodowy. Realizuje szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz budowania relacji. Od lat realizuje projekty dla osób bezrobotnych w zakresie rozwoju osobistego. Współpracuje też zarówno z gminami, jak i Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jest autorem i realizatorem programu dla dzieci z rodzin w trakcie rozwodu i po rozwodzie rodziców. Realizuje programy profilaktyczne na terenach szkół.

 

Informacje organizacyjne:

  • Seminarium odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.
  • Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł
  • Wszelkich informacji na temat seminarium udziela dział szkoleń, tel. 22 629-40-18 wew.105,106 lub 107.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń – 20 kwietnia, informacja o zakwalifikowaniu – 21 kwietnia br.

Prosimy o pobranie następujących plików:

Formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ

Programu seminariumKLIKNIJ TUTAJ

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 105,106 lub 107.