Strona główna » Szkolenia » Archiwum szkoleń

Szkolenie "Możliwości i bariery pomocy osobom z autyzmem" odbyło się w dn. 11-13 września 2013 r. [ARCHIWALNE]

Instytut Rozwoju Służb Społecznych wspólnie z Fundacją SYNAPSIS zorganizował szkolenie na temat „Możliwości i bariery pomocy osobom z autyzmem”, które odbyło się w dniach 11-13 września br. w Ośrodku w Białobrzegach. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Zajęcia prowadzili eksperci posiadający praktyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie autyzmu i polityki społecznej.

Wykłady dotyczyły następujących tematów:

  • Gdzie dorosłe osoby z autyzmem mogą szukać pomocy – ochrona zdrowia, pomoc społeczna, system rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej;
  • Charakterystyka autyzmu;
  • Charakterystyka życia dorosłej osoby z autyzmem;
  • Rola placówek pomocy społecznej we wspieraniu osób z autyzmem i ich rodzin;
  • Dobry start w dorosłość. Włączanie młodzieży z autyzmem w działania społeczności lokalnej.

Pani Agnieszka Rymsza z Fundacji SYNAPSIS przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego wśród rodziców, instytucji pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych nt. poziomu zaspokojenia potrzeb osób z autyzmem z terenu siedmiu województw.

Ważną część szkolenia stanowiły warsztaty. Pierwszy z nich przygotowała Pani Joanna Grochowska – terapeuta Fundacji SYNAPSIS, uczestnicy szkolenia mogli w praktyce przekonać się jak widzą i odczuwają świat osoby z autyzmem. Drugi warsztat poprowadził Pan Sergo Kuruliszwili – Dyrektor IRSS. Tematem warsztatu był „Deficyt informacji i wiedzy o formach pomocy, właściwy obieg informacji” oraz „Tworzenie modelu współpracy między instytucjami”.

W trakcie szkolenia odbyła się również dyskusja na temat „Możliwości i bariery pomocy osobom z autyzmem”, którą poprowadziła Pani Maria Jankowska z Fundacji SYNAPSIS.

Wśród materiałów, które otrzymali uczestnicy szkolenia znalazł się raport z badań pod tytułem: Raport 2013 Dorośli z autyzmem – obywatele Mazowsza.