Strona główna » Aktualności

Szkolenie "Formy działań jednostek pomocy społecznej na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin" 3 września 2014 r. [ARCHIWALNE]

krotkie_logo_1IRSS i SYNAPSIS serdecznie zapraszają przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na bezpłatne szkolenie, pod tytułem „Formy działań jednostek pomocy społecznej na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin”, które odbędzie się w dniu 03 września 2014 roku (środa) w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych przy ul. Marszałkowskiej 34/50 w Warszawie. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności pracowników jednostek pomocy społecznej z zakresu specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracy z osobą z autyzmem i form włączania społecznego. Przedstawienie sytuacji społecznej osób z autyzmem, ich otoczenia oraz analiza przyczyn trudności, z jakimi borykają się osoby z autyzmem i ich rodziny. Omówienie roli ośrodka pomocy społecznej w systemie środowiskowego wsparcia osoby z autyzmem. OPS jako lider/partner w procesie organizowania społeczności lokalnej. Program szkolenia będzie zawierać:

  • Podstawowe informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, funkcjonowania osoby z autyzmem w środowisku.
  • Rodzaje autyzmu i zróżnicowanie działań wspierających.
  • Problemy społeczne osób z autyzmem i metodyka ich rozwiązywania.
  • Wspólne elementy planu pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom z autyzmem.
  • Systemowe elementy wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin.
  • Koszty i efektywność pomocy osobom z autyzmem.
  • Elementy diagnozy lokalnej: skala problemu, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, dostępność różnych form wsparcia.
  • Gminne/dzielnicowe programy na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Model organizowania społeczności lokalnej.
  • W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać używając formularza zgłoszeniowego w formacie .DOC znajdującego się tutaj. Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do dn. 22.08.2014 r.na adres e-mail: anna.kuczynska@irss.pl lub faksem pod numer (22) 629 40 18.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Od wykluczania do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie.

Projekt „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.