Strona główna » Szkolenia » Archiwum szkoleń

Podwójne szkolenie dla ROPS – "Ochrona Danych Osobowych od A do Z" oraz "Prawo Zamówień Publicznych od A do Z" Warszawa 16-17 oraz 28-29.10.2013 [ARCHIWALNE]

CRZL_logo_01Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach: „Ochrona danych osobowych od A do Z” oraz „Prawo Zamówień Publicznych od A do Z” zorganizowanych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych od określenia potrzeb do zawarcia umowy,
 • zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia prawidłową realizację i przeprowadzenie zamówienia,
 • zapoznanie uczestników z procedurami związanymi z ubieganiem się o zamówienie publiczne, szczegółowe zapoznanie uczestników z zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami prowadzenia postępowania,
 • szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami o środkach ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • szczegółowe zapoznanie uczestników z trybami i systemami udzielania zamówień publicznych,
 • szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi umów w sprawie zamówień publicznych oraz kontroli prawidłowości udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • wyposażenie jego uczestników w wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
 • przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w jednostce do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA/MAC.

Informacje organizacyjne:

 • osoby zgłaszające się powinny wziąć udział w dwóch szkoleniach, w terminach wymienionych poniżej.
 • Szkolenie „Ochrona danych osobowych od A do Z” odbędzie się w dn. 16-17 października 2013 r. w Golden Floor Plaza w Warszawie
 • Szkolenie „Prawo zamówień publicznych od A do Z” odbędzie się w dn. 28-29 października 2013 r. w Golden Floor Plaza w Warszawie.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń – do  14 października 2013, informacja o zakwalifikowaniu 15 października br.
 • Uczestniczkom/uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł zgodnie z regulaminem.
 • Uczestniczki/uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.
 • Wszelkich informacji na temat seminarium udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 103, 106.
 • Pełną treść zaproszenia znajdziesz tutaj.
 • Program szkoleń jest tutaj.