Strona główna » Szkolenia » Archiwum szkoleń

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – edycja 3/2015 [ARCHIWALNE]

krotkie_logo_1Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłasza nabór na kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  – Edycja 3/2015. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Instytut nie zapewnia uczestnikom kursu transportu, noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia. KOSZT Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem wynosi:

 1. 3.200,00 zł – w przypadku jednorazowej  płatności przed rozpoczęciem kursu, tj. do dnia 3 listopada 2015 r.
 2. 3.400,00 zł – w przypadku płatności w dwóch ratach

I rata najpóźniej do dnia 3 listopada 2015 r. – 1.700,00 zł II rata najpóźniej do dnia 10 marca 2016 r. – 1.700,00 zł Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721 Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy  22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl Z powodu wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja została zakończona. TERMINY ZJAZDÓW*:

 1. ZJAZD (piątek-niedziela): 6-8 listopada 2015 r.
 2. ZJAZD (piątek-niedziela): 27-29 listopada 2015 r.
 3. ZJAZD (piątek-niedziela): 11-13 grudnia 2015 r.
 4. ZJAZD (piątek-niedziela): 15-17 stycznia 2016 r.
 5. ZJAZD (piątek-niedziela): 29-31 stycznia 2016 r.
 6. ZJAZD (piątek-niedziela): 12-14 lutego 2016 r.
 7. ZJAZD (piątek-niedziela):  26-28 lutego 2016 r.
 8. ZJAZD (piątek-niedziela): 11-13 marca 2016 r.
 9. ZJAZD (czwartek-niedziela): 31 marca – 3 kwietnia 2016 r.

EGZAMIN:  15 kwietnia 2016 r. * Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów i egzaminów.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Program specjalizacji jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i zawiera następujące bloki tematyczne:

Blok tematyczny

Liczba godzin

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

20

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (90 godzin):
kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

10

zarządzanie zasobami ludzkimi

20

zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

10

kierowanie i zarządzanie superwizyjne

20

zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

10

systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

10

kontrola zarządcza

10

Elementy etyki

10

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

20

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem (30 godzin):
prawo administracyjne

5

prawo pracy

5

prawo zamówień publicznych

10

prawo rodzinne

5

prawo dotyczące ochrony danych osobowych

5

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

Stres i wypalenie zawodowe

10

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

10

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

10