Strona główna » Aktualności

Kurs specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej edycja 1/2015 [ARCHIWALNE]

krotkie_logo_1Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłasza nabór na kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznejEdycja 1/2015. Zajęcia odbywać się  będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50 w godzinach: 12.00 – 18.00 (piątek) 8.00-12.00 i 12.30-16.30 (sobota, niedziela).

Instytut nie zapewnia uczestnikom kursu transportu, noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia.

KOSZT

Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem wynosi:

 1. 3.200,00 zł – w przypadku jednorazowej  płatności przed rozpoczęciem kursu, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.
 2. 3.400,00 zł – w przypadku płatności w dwóch ratach

I rata najpóźniej do dnia 15 stycznia r.  – 1.700,00 zł

II rata najpóźniej do dnia 6 marca 2015 r. – 1.700,00 zł

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja została zakończona. Zapraszamy na drugą edycję kursu.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych telefon kontaktowy  22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl  

TERMINY ZJAZDÓW*:

 1. ZJAZD (piątek-niedziela): 23-25 stycznia 2015 r.
 2. ZJAZD (piątek-niedziela): 6-8 lutego 2015 r.
 3. ZJAZD (piątek-niedziela): 20-22 lutego 2015 r.
 4. ZJAZD (piątek-niedziela): 6-8 marca 2015 r.
 5. ZJAZD (piątek-niedziela): 20-22 marca 2015 r.
 6. ZJAZD (piątek-niedziela): 17-19 kwietnia 2015 r.
 7. ZJAZD (piątek-niedziela): 24-26 kwietnia 2015 r.
 8. ZJAZD (piątek-niedziela): 8-10 maja 2015 r.
 9. ZJAZD (piątek-niedziela): 14-17 maja 2015 r.
 10. EGZAMIN:  29 maja 2015 r.

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów i egzaminów. PROGRAM SPECJALIZACJI

Program specjalizacji jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i zawiera następujące bloki tematyczne:

Blok tematyczny

Liczba godzin

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

20

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (90 godzin):
kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

10

zarządzanie zasobami ludzkimi

20

zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

10

kierowanie i zarządzanie superwizyjne

20

zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

10

systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

10

kontrola zarządcza

10

Elementy etyki

10

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych  w pomocy społecznej

20

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem (30 godzin):
prawo administracyjne

5

prawo pracy

5

prawo zamówień publicznych

10

prawo rodzinne

5

prawo dotyczące ochrony danych osobowych

5

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

Stres i wypalenie zawodowe

10

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

10

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

10