Strona główna » Szkolenia » Archiwum szkoleń

Formularz zgłoszeniowy: wizyta studyjna "Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna polityka społeczna w wybranych gminach" 2-4.10.2013 [ARCHIWALNE]

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej „Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna polityka społeczna w wybranych gminach„, która odbędzie się w  w dniach 2-4 października 2013 r. w Janowie Lubelskim i Zamościu. Celem wizyty jest zapoznanie się z przykładami realizacji aktywnej polityki społecznej przez jednostki pomocy społecznej we współpracy z PUP oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także poznanie możliwości tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków unijnych dostępnych w ramach projektów systemowych. Wizyta adresowana jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w tym administracji rządowej.

Informacja o zakwalifikowaniu 24 września.  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.

  • Uczestniczkom wizyty przysługuje zwrot kosztów przejazdu do kwoty 200 zł.
  • Organizatorzy zapewniają uczestnikom wizyty nocleg i wyżywienie.
  • Uczestnicy wizyty otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.
  • Program wizyty znajduje się tutaj.
  • Pełna treść zaproszenia dostępna jest tutaj.

Informacji na temat wizyty udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 103 lub 105. Wizyta zostanie przeprowadzona przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.