Podstawa Prawna

Instytut Rozwoju Służb Społecznych jest jedyną w Polsce placówką naukowo-badawczą, która specjalizuje się w szeroko pojętej dziedzinie pomocy społecznej. Instytut działa na podstawie Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej nr 1/98). Treść Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 września 2010 w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych – kliknij tutaj

Statut Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

STATUT INSTYTUTU ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH (plik w formacie PDF)