Kontakt

Zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Łupińska.

W razie pytań lub wątpliwości należy dzwonić pod następujące numery telefonów (22) 629 40 18, wew. 106, w godzinach od 10.00 do 16.00 lub pisać na adres k.lupinska@irss.pl.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce Zapisy.

Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych Instytut wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie, prosimy o skontaktowanie się z Instytutem.

Zapisy na III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej są przyjmowane do dnia 17 czerwca 2016 roku.