Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej

Uwaga – z powodu próśb osób zainteresowanych wydarzeniem, III Spotkanie Metodyków Pracy Socjalnej zostało przeniesione na wrzesień 2016 roku. O nowym terminie poinformujemy niebawem. Zapisy wciąż aktualne – zapraszamy!

Idea spotkania została zainspirowana dyskusjami i pojawiającymi się opiniami o potrzebie integracji środowiska nauczycieli pracy socjalnej a także o palącej potrzebie wypracowania standardów kształcenia pracowników socjalnych. Na spotkanie zapraszamy tych z Państwa, którzy identyfikują się z nauczaniem pracy socjalnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż kształcenie pracowników socjalnych wokół których będzie ogniskować się dyskusja w trakcie spotkań, jest kluczowym elementem prowadzącym do profesjonalizacji oraz podnoszenia jakości i efektywności pracy socjalnej. Chcemy, aby Spotkania Metodyków Pracy Socjalnej stały się przedsięwzięciem mającym na celu stworzenie podłoża do wymiany doświadczeń dydaktyków z różnych ośrodków akademickich. Rezultatem Spotkań Metodyków Pracy Socjalnej będą praktyczne wskazówki dla edukatorów pracy socjalnej służące osiągnięciu pożądanych zmian w kształceniu pracowników socjalnych.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych jako lider projektu w kolejnych latach będzie zapraszał do współpracy w organizacji Spotkań Metodyków Pracy Socjalnej inny wiodący podmiot reprezentujący środowisko praktyków spośród kolejnych województw. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas będzie także okazją do wzajemnego poznania i zbliżenia różnych ośrodków akademickich oraz zaowocuje stworzeniem sieci współpracy pomiędzy nimi. Zachęcamy do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu wszystkich tych, którzy chcą partycypować w kreowaniu kierunku zmian metodyki kształcenia pracowników socjalnych. Aby cel spotkania został osiągnięty, niezbędny jest udział w całym spotkaniu.

dr Joanna Staręga-Piasek                                    

Instytut Rozwoju Służb Społecznych