SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

 

logo PO WER

REKRUTACJA

 

Pracownicy socjalni zainteresowani udziałem w projekcie powinni przesłać wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa; bądź skanem na: dzialszkolen@irss.pl  lub faxem 22 621 04 23 wew. 116

Wymagane dokumenty do złożenia:

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały opisane w  Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie zwrotu kosztów, natomiast informacje dotyczące kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny dostępne są na stronie MRPiPS.

Wiadomość o wyniku rekrutacji Kandydaci otrzymają drogą mailową bądź telefonicznie.

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107  e-mail: dzialszkolen@irss.pl