Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Wystąpienia publiczne. Kontakty z mediami. Spotkania

wystapienia_publicznePodręcznik „Wystąpienia publiczne. Kontakty z mediami. Spotkania” powstał z myślą o tych, którzy uczestniczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku i podmiotowej roli instytucji oraz organizacji. Jest przeznaczony dla osób reprezentujących je w kontaktach z otoczeniem, a także umożliwia doskonalenie komunikacji w miejscu pracy. Mamy nadzieję, że jego Czytelnicy poszerzą swoje kompetencje oraz nabędą pewności siebie w sztuce wystąpień publicznych i argumentacji. Będą umieli współpracować i budować trwałe relacje z mediami. Nauczą się, jak przygotowywać i prowadzić spotkania, aby przynosiły realne oraz potrzebne zmiany.

Bezpłatna publikacja pt „Wystąpienia publiczne. Kontakty z mediami. Spotkania” w formacie pdf

Redakcja: Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak
Korekta: Marcin Teodorczyk

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.