Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Widzieć – rozumieć – pomagać: przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego

widziec_rozumiec_pomagacZapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji „Widzieć – Rozumieć – Pomagać”, która ma na celu wsparcie pracowników socjalnych, gdyż koncentruje się na obszarach bezpośrednio związanych z ich codzienną pracą. W antologii swoje odbicie znajduje nie tylko odniesienie do konkretnych instytucji (jak Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy) oraz sytuacji, a więc pracy z podopiecznymi (np. potrzeba współpracy międzyinstytucjonalnej, aby pomóc osobie uzależnionej od alkoholu), lecz także w ramach zapoznania się z nowymi metodami, które mogą pozytywnie wpłynąć na relację z klientem, jak choćby z Metodą Doceniania czy pożyteczną rolą wolontariatu w pracy socjalnej.

Publikacja ta wychodzi także z propozycją autorefleksji nad praktyką zawodową, bez której
nie można skutecznie pomagać, dlatego podjęty został temat wypalenia zawodowego oraz
sposobu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, także dzięki superwizji.

Bezpłatna publikacja pt. „Widzieć – rozumieć – pomagać: przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego” w formacie pdf

Redakcja: Marcin Teodorczyk
Recenzent:
dr Joanna Staręga-Piasek
Korekta:
Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.