Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Starość: między diagnozą a działaniem

staroscNie tylko w Polsce, ale i na świecie wciąż rośnie liczba osób starszych (obywateli korzystających ze statusu emeryta), dlatego należy bezzwłocznie podjąć trud identyfikacji problemów osób współcześnie przeżywających własną starość i odejść od stereotypów, wyznaczających seniorom peryferyjną pozycją społeczną.

Należy poddać redefinicji starość w jej społecznym wymiarze oraz jako fazę życia. Jakie skutki przyniesie to naszemu społeczeństwu? Jakie działania należy podjąć, by sprostać nowemu, o nieznanych dotąd ludzkości rozmiarach zjawisku demograficznemu, ekonomiczno- i społeczno-kulturowemu?

Pełna wersja publikacji pt. „Starość: między diagnozą a działaniem” w wersji pdf

Autorzy: Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota
Recenzent naukowy: dr hab. Jerzy Halicki, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Redaktor merytoryczny: dr Joanna Staręga-Piasek
Korekta: Agnieszka Rozpłochowska-Boniatowska

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.