Strona główna » Publikacje » Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 9/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” nr 9/2016W numerze

Teoretyczne podstawy opieki i wychowania

  • Halina Tarasenko,  Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Ekologia dzieciństwa

 

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

  • Aneta Paszkiewicz

Dyscyplina  wychowaniu – w zgodzie czy  w sprzeczności z podmiotowością dziecka?

  • Anna Chańko

Relacje interpersonalne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

  • Agnieszka Kilińska-Pękacz

Konsekwencje prawne sprzedaży  małoletnim napojów alkoholowych

  • Marek Łukasiewicz

Resocjalizacja w „poszerzonej rzeczywistości”

 

Badania i sondaże

  • Dominika Sznajder

Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego

  • Daria Becker-Pestka

Moc i  niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej

 

Z tradycji

  • Edyta Bartkowiak

Rola organizacji dobroczynnych w dziejach opieki nad dzieckiem

 

Konferencje

  • W trosce o potrzeby dziecka. Pamięci Profesor Barbary Czeredreckiej (Beata Gumienny)