Strona główna » Publikacje » Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 7/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” nr 7/2016.Nr 7/2016

Teoretyczne podstawy opieki i wychowania

  • Wiesław Sikorski

Komunikacyjne i rozwojowe znaczenie „języka ciała” małych dzieci

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

  • Aneta Jarzębińska

Hospicjum perinatalne – miejsce wsparcia dla rodziny z dzieckiem z wadą letalną

  • Natalia Ulaniecka

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania powrotu do pracy po urodzeniu dziecka

  • Joanna Luberadzka-Gruca

Spojrzenie na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  • Justyna Siemionow

Grupowe programy pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

  • Anna Korbut

Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym – przyczyny, skutki, profilaktyka

Badania i sondaże

  • Agnieszka  Kamyk-Wawryszuk

Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia  dziecka w Polsce

  • Ewelina Kownacka

Przyczyny oddawania dzieci do adopcji

Z zagranicy

  • Urszula Kempińska

„Wczesne małżeństwa” w krajach rozwijających się –  dramat jednostki czy poszanowanie tradycji?

 Informacje i recenzje

 Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej (red.), Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie  (rec. Jan Basiaga)