Strona główna » Aktualności

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 6/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści numeru 6/2016 „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych”Nr 6/2016                                                         

 W numerze

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

 • Małgorzata Karczmarzyk, Agnieszka Trocha

Rysunek dziecięcy jako narzędzie diagnostyczne – ujęcie krytyczne

 • Alicja Zagrodzka

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” szansą na lepszy kontakt wykładowcy ze studentami

 • Marek Misztal

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

 • Aneta Sylwia Baranowska

Pedagog szkolny w sytuacji zróżnicowania kulturowego

 • Joanna Skoczylas

Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole

Badania i sondaże

 • Kinga Mickiewicz-Stopa

Kontakty rodziców  biologicznych z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych spokrewnionych

 • Bogumiła Bobik

Uzależnienia wśród młodzieży na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą

 • Karol Konaszewski, Tomasz Sosnowski

Identyfikacja ze środowiskiem subkulturowym a nasilenie zachowań antyspołecznych młodzieży nieprzystosowanej

 • Marcin Jurczyk

O skuteczności środków dyscyplinujących w resocjalizacji dziewcząt

Czytelnicy piszą

 •  O adopcji optymistycznie (Aleksandra Drzazgowska)

 Informacje i recenzje

 Jolanta Maćkowicz. Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej. Ujęcie wiktymologiczne (rec. Joanna Wnęk-Gozdek)

 • Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak-Król (red.), Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich

       Świat młodzieżowych  fascynacji

 • Dżesiki, Brajany i Kłentinki – nowe polskie imiona dla dzieci (Marcin Teodorczyk)