Strona główna » Aktualności

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” nr 5/2016  W numerze

Aktualne problemy opieki i wychowania

  • Jolanta Zozula

Małoletnie rodzicielstwo – wyzwanie dla polskiego ustawodawstwa

 

 

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

  • Natalia Harewska

Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych

  • Marek Mencel

Wikirozmowy między uczniem i nauczycielem…o demokracji?

  • Inocenty Marek

Belfer i błazen

 

  • Joanna Zięba

Wczesne symptomy uzależnienia w pracy z nieletnim

 

Badania i sondaże

  • Anna Karłyk-Ćwik

O ekspresji gniewu młodzieży niedostosowanej społecznie na tle gimnazjalistów

  • Marzena Ruszkowska

Aspiracje edukacyjne i zawodowe podopiecznych różnych form opieki

 

Informacje i recenzje

  •  Joachim Bauer, Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców (rec. Justyna Bober-Dobosz)
  • Aneta Paszkiewicz,  Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie (rec. Elżbieta Trojan)

 

Świat młodzieżowych  fascynacji

  • Młodzież pokochała „Szkołę” (Marcin Teodorczyk)