Strona główna » Publikacje » Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

„Problemy Opiekuńczo-Wychoawcze” nr 8/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” nr 8/2016

W numerze

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

  • Roman Kulma

Edukacja prawna młodzieży – szansa na ograniczenie demoralizacji

  • Elżbieta Marczewska

Pomoc dzieciom w świetlicach środowiskowych

  • Elwira Litaszewska

Wirtualny spacer i webquest  – metody usprawniające proces uczenia się

  • Radosław Mysior

Internet a edukacja

  • Agnieszka Bojarczuk

Rozwijanie kompetencji przyszłych pedagogów w VOLONTARIO

  • Ewa Guzowska

Dylematy moralne terapeuty uzależnień

Badania i sondaże

  • Dorota Ruszkiewicz

Dorosłe córki nadopiekuńczych rodziców w pracy zawodowej

  • Anna Karłyk-Ćwik, Anna Radomska

Poczucie humoru pedagogów  w kontekście różnic międzypłciowych

  • Renata Gawron

Doświadczenia gimnazjalistów dotyczące przemocy fizycznej

Z zagranicy

  • Mariola Hacia-Groticka

Mediacje  w transgranicznych sporach rodzinnych dotyczących dzieci