Strona główna » Publikacje » Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 9/2011

Zapraszamy do lektury spisu treści czasopisma.

Nr 9/2011

W numerze

 

Aktualne problemy opieki i wychowania

 

 • Sebastian Musioł, Program Integracji Społecznej – doświadczenia i kontynuacja
 • Jadwiga Raczkowska, O ofiarności społecznej i wolontariacie

 

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

 • Tadeusz Perzanowski, O przemocy w rodzinie bez stereotypów
 • Anna Chańko, Stygmat społeczny osoby współuzależnionej
 • Adam Horbowski, Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie
 • Barbara Smoter, O seksualności wykluczanej z obszaru szkoły
 • Aneta Paszkiewicz, Plany życiowe uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna
 • Ewa Budziak, Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego
 • Urszula Jędrzejczyk, Komputer dla każdego ucznia

Czytelnicy piszą

 • Szkoła w placówce resocjalizacyjnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)
 • Inicjatywa z obu stron ( Stanisław Turowski)

 

Informacje i recenzje

 • Arkadiusz Żukiewicz (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej  (rec. Małgorzata Kowalczyk)
 • Wioletta Radziwiłłowicz, Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne (rec. Jolanta Makowska)
 • Wybrane artykuły z „Problemów…” na temat wolontariatu i aktywności społecznej