Strona główna » Publikacje » Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (2/2012)

Spis treści nowego numeru „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” (2/2012). Zapraszamy do lektury!

W numerze:

Aktualne problemy opieki i wychowania

 • Mirosław Kaczmarek, Szanse i bariery realizacji ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej
 • Magdalena Arczewska, Koszty utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce

 

Diagnozy, doświadczenia, propozycje metodyczne

 • Dorota Ruszkiewicz, Współczesne związki małżeńsko-rodzinne
 • Tadeusz Perzanowski, Uwarunkowania skuteczności Wideotreningu Komunikacji w Rodzinie
 • Wanda Masalska-Szymanek, Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne – od szkolenia do praktyki
 • Beata Krajewska, Dzieci w oknie życia
 • Aneta Paszkiewicz, Wpływ zabaw podwórkowych na rozwój społeczny dziecka
 • Milena Nazarczuk, Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej  w szkołach ogólnodostępnych
 • Tomasz Licak, Prawda i kłamstwo w komunikacji

Czytelnicy piszą

 • Kolorowa szkoła (Urszula Jędrzejczyk)
 • Tydzień wolontariatu w szkole (Dorota Woińska-Żmujdzin)

 

Z tradycji

 • Jan Wnęk,  Problematyka wychowawcza w polskiej literaturze pedagogicznej z początku XX wieku

 

 

Informacje i recenzje

 • Danuta Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (rec. Jolanta Makowska)
 • Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Z dzieckiem w świat  wartości (rec.  Elżbieta Trojan)
 • Marek Konopczyński, Wiesław Ambroziak (red.), Współczesne kierunki zmian
  w teorii i praktyce resocjalizacyjnej ( rec. Małgorzata Fudała-Koch)
 • Mirosław Kowalski, Małgorzata Kaliszewska, Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem ( rec. Krzysztof Zajdel)