Strona główna » Publikacje » Ex Libris Pracownika Socjalnego

Pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych

IRSS zaprasza do lektury raportu „Pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych”.

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych
Opracowanie: Sebastian Musioł, Magdalena Twardowska
Warszawa 2011, 106 stron
Egzemplarz bezpłatny – dostępne także w wersji PDF

Raport prezentuje wyniki badań dotyczących kluczowych czynników wpływających na jakość pracy środowiskowej oraz skuteczność zarządzania ośrodkami pomocy społecznej. Badacze zajęli się również analizą opinii pracowników socjalnych na temat wiedzy i kwalifikacji niezbędnych w pracy pracownika socjalnego.

Badanie przeprowadzono w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale jego wyniki można odnieść także do innych rejonów kraju.