Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Spis treści dwumiesięcznika „Praca Socjalna” nr 5,6/2016 (numer łączony)

Zapraszamy do lektury spisu treści dwumiesięcznika „Praca Socjalna” w całości poświęconemu Jubileuszowi 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Anna Józefiak-Materna, Wstęp

ZMIANA W INSTYTUCJI

 1. Katarzyna Janas, Superwizja pracy socjalnej jako nowatorskie działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 2. Elżbieta Olber, Rozwiązania organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu sprzyjające świadczeniu usługi pracy socjalnej poprzez proces uczenia, doświadczania i korzystania z zasobów – z doświadczeń praktyka
 3. Izabela Gawron (red.), Projekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w kontekście rozwoju instytucji
 4. Elżbieta Ewa Wnęk, Joanna Hawryś, Instytucja w zmianie
 5. Michał Szydłowski, Człowiek w zmianie – testowanie rozdzielenia pracy socjalnej od pomocy finansowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 6. Agnieszka Kowalska, Piecza zastępcza we Wrocławiu – elementy systemu
 7. Tomasz Neumann, Praktyczne ujęcie zadań realizowanych przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną MOPS we Wrocławiu – Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
 8. Katarzyna Majchrzak, Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 9. Małgorzata Makarczuk-Kłos, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wczoraj i dziś
 10. Izabela Pawłowska, Lider grup roboczych – pracownik socjalny w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 11. Metoda Centrum Aktywności Lokalnej – rozmowa z Elżbietą Olber, zastępcą dyrektora ds. Pomocy Społecznej

PARTNERSTWA LOKALNE – DOBRE PRAKTYKI

 1. Angażować do współpracy  – rozmowa z Elżbietą Ewą Wnęk, kierownikiem Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
 2. Magdalena Juska, Agata Knabe, Ewa Kupiec, Monika Mildyn, Agnieszka Molewicz Nasza PODRÓŻ do organizowania społeczności lokalnych
 3. Wioletta Bodnar, Katarzyna Kopycka, Magdalena Lejkam, Wrocławskie doświadczenia z inicjowania partnerstw lokalnych
 4. Elżbieta Olber, Elżbieta Ewa Wnęk, „Partnerstwo Polanka” – przykład dobrej praktyki realizowanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 5. Wioletta Bodnar, Lider na Nadodrzu

NOWE WYZWANIA

 1. Katarzyna Janas, Wrocławski Asystent rodziny – akwizytor nowego życia
 2. Izabela Gawron, „Perełki Pracy Socjalnej”
 3. Elżbieta Olber, 25 lat minęło…