Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna nr 6/2015

Zapraszamy do lektury spisu treści „Pracy Socjalnej” nr  6/2015

Wyzwania polityki społecznej

 • Jerzy Gierlacki, Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas do celu?
 • Kazimierz W. Frieske, Praca – Zatrudnienie – Zatrudnialność: ideologiczne założenia dyskursu
 • Paweł Wiśniewski, Czy zatrudnienie socjalne posiada cechy wielosektorowości, partnerstwa i dialogu społecznego?

Między teorią a praktyką

 • Elżbieta Lisowska, Wypalenie zawodowe w profesjach usługowych
 • Małgorzata Sitarczyk, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych psychicznie na przykładzie programu „Przyjazny Świat”
 • Marta Małecka, Praca systemowa z rodziną z problemem alkoholowym

 Badania – zagranica

 • Milou Haggenburg, Harry Michon, Integracja społeczna typu Door-to-Door w dzielnicy wieloetnicznej

Praktyka

 • Dorota Ejneberg, Projekt socjalny „Bliżej Kultury” jako narzędzie wspierania osób niepełnosprawnych
 • Marzanna Farnicka, (Nowa) Droga realizowania projektów?

 Nowe technologie wspierające pracę z klientem

 • Jacek S. Tutak, Aplikacje mobilne pomocne w walce z otyłością podopiecznych

 Półka z książkami

 • Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent, „Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego” (Beata Gradowska)
 • Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, „Ludzka starość. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej” (Marcin Rodzinka)
 • Norbert G. Pikuła, „Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości”, Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska, „Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć (Dominika Soćko)