Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna nr 6/2014

PS_2014_06_duzaSzósty numer „Pracy Socjalnej” jest już dostępny. Zapraszamy do lektury!

Numer do nabycia w naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl. Zapraszamy także do zapoznania się z promocyjną ofertą dotyczącą prenumerat czasopism IRSS na rok 2015.

W numerze:

Między teorią a praktyką

 • Marcin Boryczko, Strukturalna praca socjalna. Teoria, ideologia i praktyka kanadyjskiej pracy socjalnej
 • Paulina Forma, Ekonomia społeczna jako przestrzeń dla usług społecznych (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)
 • Agnieszka Rumianowska, Kinga Przybyszewska, Perspektywa narracyjna w terapeutycznej pracy pracownika socjalnego
 • Mariusz Wiśniewski, Mediacje w pracy służb społecznych

Badania

 • Renata Burchart, Joanna Dynowska, Podmioty ekonomii społecznej w powiecie braniewskim

Bliżej prawa

 • Bartosz Furmanek, Wyłączenie spod egzekucji świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

Do dyskusji

 • Arkadiusz Żukiewicz, O początkach kształcenia polskich służb społecznych. Przyczynek do dyskusji o źródłach profesjonalnej tożsamości

Praktyka

 • Agata Junger, Nadużywania substancji psychoaktywnych przez osoby starsze
 • Patrycja Szcześniak, Aktywna integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na przykładzie Klubu Integracji Społecznej
 • Jacek S. Tutak, Innowacyjna opaska – pomoc osobom starszym na miarę XXI w.

Półka z książkami

 • Danuta Książek, Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej (rec.)
 • Katarzyna Kuziak, Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy (rec.)
 • Beata Szluz, Przemoc jako przedmiot rozważań i badań (rec.)

Informacje

 • Arkadiusz Durasiewicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • Informacje o projekcie „Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku

Informacje dla Prenumeratorów

Warunki prenumeraty dwumiesięcznika „Praca Socjalna” w 2015 roku