Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna nr 4/2015

PS_2015_04_duzaNowy numer “Pracy Socjalnej” już w sprzedaży. Zapraszamy do lektury!Numer dostępny w naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl, a niedługo również w wersji elektronicznej na portalu ePNP.pl.

TEORIA

 • Barbara Kowalczyk, Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego
 • Karol Mausch, Koncepcje psychologiczne w kontekście zagadnień pracy socjalnej

POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB STARYCH

 • Elżbieta Trafiałek, Aktywne starzenie się (active ageing). Zadania polityki senioralnej
 • Katarzyna Sygulska, Wybrane problemy osób starszych w dobie zmian cywilizacyjnych
 • Teresa Zbyrad, Opieka instytucjonalna – pomiędzy dobroczynnością a społeczną kontrolą
 • Norbert G. Pikuła, Samotność czy wykluczenie społeczne osób starszych?
 • Anna Kanios, Postawy studentów pracy socjalnej wobec ludzi starych
 • Mo Ray, Judith Phillips, Polityka i organizacja pracy socjalnej ze starszymi ludźmi w Anglii

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

 • Piotr Sałustowicz, Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną?
 • Grzegorz Grygiel, Przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu mieszkańców domu pomocy społecznej

PRAWO

 • Agnieszka Gazda, Sprawianie pogrzebu przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej

DO DYSKUSJI

 • Anna Panek, Elżbieta Panek, Filantrop, kontroler, cudotwórca. O mitach narosłych wokół pracowników socjalnych

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

 • Halina Worach-Kordas, Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości (Agata Chabior)
 • Anna Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska, Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście społeczeństwa masowej konsumpcji (Danuta Książek)