Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna nr 4/2014

PS_2014_04_duzaCzwarty numer „Pracy Socjalnej” już dostępny. Zapraszamy do lektury! Numer do nabycia w naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl, a wkrótce także w wersji elektronicznej na stronie projektu ePNP.pl.

Między teorią a praktyką

 • Beata Krajewska, Placówki wsparcia dziennego w systemie pomocy dziecku i rodzinie
 • Kinga Mickiewicz, Karolina Głogowska, Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i psychologa
 • Agnieszka Rumianowska, Małgorzata Jagodzińska, Konflikty w rodzinie wyzwaniem dla pracy socjalnej
 • Piotr Sałustowicz, Społeczna wartość inwestycji w polityce społecznej i pracy socjalnej – na przykładzie amerykańskiego programu „Partnerstwo między pielegniarką a rodziną”

Badania

 • Bożena Matyjas, Dziecko sieroce w wybranych formach opieki zastępczej
 • Marzena Ruszkowska, Wpływ zmian w regulacjach prawnych na liczebność rodzinnych form pieczy zastępczej – analiza danych statystycznych

Bliżej prawa

 • Monika Tomaszewska, Ocena wybranych skutków ubezwłasnowolnienia dla realizacji zadań wynikających z macierzyństwa

Do dyskusji

 • Marek Kluz, Praca i wychowanie wyrazem troski o człowieka

Z historii – Polska

 • Rafał Pląsek, System opieki społecznej w II Rzeczpospolitej. Kontrolne aspekty funkcjonowania instytucji

Półka z książkami

 • Grzegorz Droba (rec.), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży
 • Tadeusz Fudała (rec.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania
 • Danuta Książek (rec.), Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory
 • Aldona Nawój-Śleszyński (rec.), Praca penitencjarna z więźniami seniorami