Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

„Praca Socjalna” nr 3/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści nr 3/2016 „Pracy Socjalnej”

„Praca Socjalna” – spis treści numeru 3/2016

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

 • Karol Mausch, Logoteoria i logo terapia według Viktora E. Frankla. Czy potrzebna jest logo edukacja w pracy socjalnej?
 • Elżbieta Lisowska, Rodzina ryzyka – perspektywa diagnostyczna
 • Maria Łuszczyńska, Pracownik socjalny w kryzysie – superwizja jako źródło wsparcia

RODZINA 500+

 • Barbara Kowalczyk, Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 plus. „Cała wstecz czy wiatr w żagle?”
 • Krzysztof Chaczko, (R)ewolucja wyobrażona. O propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu Rodzina 500 plus

BADANIA

 • Marta Mikołajczyk, Doświadczenia i opinie pracowników z warszawskich ośrodków pomocy społecznej na temat kontraktów socjalnych

PRAKTYKA

 • Andżelika Łoś, Aktywna polityka społeczna na przykładzie projektów systemowych POKL realizowanych przez ośrodki polityki społecznej – doświadczenia w powiecie konińskim
 • Piotr Grochowiak, Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu – przykłady dobrych praktyk
 • Iwona Krysiak-Zielonka, Krzysztof Pawłuszko, Wsparcie od A do Z – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

INFORMACJE – ZAGRANICA

 • Magdalena Dobrzyńska, Praca socjalna na uniwersytetach brytyjskich należących do Russell Group. Nienazwane nie istnieje?

INFORMACJE – KRAJ

 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji na temat „Polsko-czeskie doświadczenia w zakresie pomocy społecznej”, Bielsko-Biała, 18 maja 2016 rok