Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

„Praca Socjalna” nr 2/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Pracy Socjalnej” nr 2/2016

Wspomnienie prof. Elżbiety Tarkowskiej (Katarzyna Górniak)

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ       

 • Zbigniew Woźniak, Kliniczna praca socjalna – pożądana specjalność czy mnożenie bytów ponad miarę?
 • Arkadiusz Żukiewicz, Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych
 • Marzena Ruszkowska, Tymczasowość pobytu w pieczy zastępczej – prawda czy mit?
 • Anna Jarkiewicz, „Zaburzenie psychiczne” w polu działania pracownika socjalnego
 • Ewelina Firlej, Mariola Janiszewska, Agnieszka Barańska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Działania polityki społecznej w kontekście zachodzących przemian demograficznych dotyczące osób starszych

BADANIA

 • Izabela Krasiejko, Asystent rodziny – towarzysz czy interwent?
 • Piotr Gierek, O zawodzie pracownika socjalnego, kształceniu i motywach jego wyboru – komentarz z badań
 • Iryna Drozd, Źródło i skala finansowania pomocy społecznej w Polsce i na Ukrainie (analiza porównawcza 2008-2014)

 

PRAKTYKA

 • Andrzej Mielczarek, Praca socjalna w domu pomocy społecznej na rzecz chorych na otępienie starcze
 • Kinga Mickiewicz, Arleta Babska, Agnieszka Gűnther-Jabłońska, Karolina Głogowska, Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem

 

Z HISTORII

 • Krzysztof Chaczko, Czy w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istniały zasiłki pieniężne?

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

 • Beata Szluz, Tatiana Matulayova, Ilona Pesatova, „Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems” (Ewa Kantowicz)
 • Marta Mikołajczyk (red.), „Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność” (Ludwik Malinowski)
 • Anna Przygoda, „Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków” (Danuta Książek)