Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna nr 1/2016

ps 1 2016 okladkaZapraszamy do lektury spisu treści wyjątkowego numeru „Pracy Socjalnej” nr 1/2016 zatytułowanego „Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych” pod redakcją dr. Remigiusza Kijaka

PROMOCJA ZDROWIA SEKSUALNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Numer pod redakcją naukową dr. Remigiusza Kijaka

 Remigiusz Kijak

Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych – wątki integrujące się w pedagogice specjalnej. Wprowadzenie do numeru

 

Filozofia, etyka i współczesna pedagogika specjalna wobec dylematów seksualności

Andrzej Bałandynowicz

Tolerancja inności a samoświadomość społeczna wobec zdrowia seksualnego osób                                             z niepełnosprawnością

Marzenna Zaorska

Obszary wyzwań etycznych współczesnej pedagogiki specjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością)

Maria Szyszkowska

Znaczenie seksualności i jej dławienie przez moralistów i polityków

Anna Kryniecka-Piotrak

Przezwyciężanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych jako wyraz prawidłowej demokracji

 

Wymiar społeczny i kulturowy seksualności człowieka

Anna Nowak

Specyfika ról pełnionych przez kobiety z niepełnosprawnością

Remigiusz Kijak

Opinie nauczycieli na temat seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Dorota Żuchowska-Skiba

Jestem kobietą, jestem mężczyzną i jestem osobą z niepełnosprawnościami. Przemiany tożsamości seksualnej osób niepełnosprawnych.

Remigiusz Kijak

Rodzinne uwarunkowania seksualności osób niepełnosprawnych

Cezary Barański

Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania seksualne

 

Medyczne aspekty seksualności – humanizacja wiedzy medycznej o seksualności człowieka

Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała

Biologiczno-społeczne uwarunkowania tożsamości płciowej człowieka

Ewa Dmoch-Gajzlerska, Barbara Mazurkiewicz

Wady genetyczne, macierzyństwo i rokowanie odnośnie do seksualności

 

Seksualność osób z niepełnosprawnościami w tekstach kultury

Tomasz Sahaj

Sposoby prezentacji seksualności osób z niepełnosprawnościami w filmach kinowych

Marek Mackiewicz

Seksualność niepełnosprawnych Polaków: analiza kulturowa

Bogusław Stelcer

Starzenie się i miłość erotyczna w świetle literatury Samuela Becketta – aspekty psychologiczne i andragogiczne