Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna 1/2012

Spis treści nowego numeru „Pracy Socjalnej” 1/2012. Zapraszamy do lektury!

W numerze:

 

Między teorią a praktyką

 

Majka Łojko, Renata Burchart, Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej

Joanna Szymanowska, Nowe wyzwania w promocji i rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej

Marta Czechowska-Bieluga, Zastosowanie scenariuszy kulturowych Petera G. Heymansa w pracy socjalnej

 

Badania

 

Sergo Kuruliszwili, Narzędzie wspomagające przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Pracownicy socjalni o  asystentach rodziny raz jeszcze

 

Dobre praktyki            

 

Bożena Gwizdek, Wolontariusze w placówce wychowawczej

 

Bliżej prawa

 

Zygmunt Kukuła, Prawnokarna ochrona pracowników socjalnych

Beata Zięba-Kołodziej, Działalność organizacji społecznych na rzecz osób opuszczających zakłady karne

 

Do dyskusji

 

Ewa Kucharska, Robert Nęcek, Eutanazja – odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej

 

Z historii…

 

Mikołaj Brenk, 45 lat zawodu „pracownik socjalny” w Polsce

 

Półka z książkami

 

Elżbieta Trojan (rec.): Wolontariat hospicyjny

Małgorzata Fudała-Koch (rec.): Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza

Józef Młyński (rec.): Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?