Strona główna » Aktualności

Informacja dla Prenumeratorów – zmiana wydawcy i sposobu zamówienia czasopism „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” i „Praca Socjalna”

Od 1 stycznia 2017 r. czasopisma „Praca Socjalna” i „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” wydawane przez IRSS zmieniły wydawcę, którym jest Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Zamówienia na prenumeratę „Pracy Socjalnej” i „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” przyjmuje Akademia Pedagogiki Specjalnej pod adresem mailowym: wydawnictwo@aps.edu.pl, tel. 22 589 36 45.

Ceny prenumerat rocznych obu czasopism nadal obowiązują. Prenumerata roczna „Pracy Socjalnej” kosztuje 180 zł, prenumerata roczna „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” kosztuje 160 zł. Przy zamówieniu obu czasopism razem obowiązuje 20% rabat.

Równocześnie informujemy, że Prenumeratorzy, którzy zamówili w 2016 prenumeraty czasopism na rok 2017 i którym IRSS wystawił faktury z datą ubiegłoroczną, otrzymywać będą na bieżąco numery czasopism od nowego wydawcy bez żadnych przeszkód, to samo dotyczy zamówień złożonych u kolporterów zewnętrznych.

Zapewniamy Państwa, że zarówno kwestie merytoryczne i zawartość numerów obu czasopism, jak i organizacyjno-administracyjne pozostaną bez zmian.

Redakcje „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych”
i  „Pracy Socjalnej”