Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

Praca Socjalna nr 5/2015

Zapraszamy do lektury spisu treści nr 5/2015 „Pracy Socjalnej”

Z historii

 • Arkadiusz Żukiewicz, Tradycja i rozwój. W dziewięćdziesięciolecie kształcenia polskich służb społecznych
 • Ludwik Malinowski, Janusza Korczaka wizja wychowania i pracy socjalnej

Między teorią a praktyką

 • Elżbieta Trafiałek, O roztropności w działaniach pomocowych słów kilka
 • Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Dymowska, Wiedza o zasobach wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej
 • Anna Kasten, Dydaktyka a tożsamość pracowników socjalnych

 Badania

 • Jerzy Gruszka, Bezdomni w Krakowie – socjodemograficzny portret zbiorowości

 

Praktyka

 • Joanna Szymanowska, Wspieranie i integracja uchodźców oraz cudzoziemców
 • Beata Mańkowska, Czy projekt „Sukces gdańskiej rodziny” okazał się sukcesem?

Bliżej prawa

 • Monika Budnik, Powództwo alimentacyjne a zadania kierownika PCPR
 • Mikołaj Brenk, Ośrodki Pomocy Społecznej w systemie polityki społecznej państwa

Do Dyskusji

 • Piotr Matela, Czy wsparcie środowiskowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest skuteczne? Kontrowersje amerykańskie

Półka z książkami

 • Antonina Ostrowska, „Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013” (Monika Skura)
 • Anna Bogna Jędrzejewska, „Opuszczeni rodzice. Nagła śmierć dziecka. Jak dalej żyć”? Beata Zawiślak, „Dziecko autystyczne. Objawy i wspomaganie. Prawdziwa opowieść o Maciusiu” (Ewelina Skorek)