Strona główna » Publikacje » Ex Libris Pracownika Socjalnego

Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej

IRSS prezentuje unikatową książkę prof. Piotra Sałustowicza „Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej”

(Dostępna również w promocyjnej cenie w wersji elektronicznej – www.epnp.pl/ebook/pomoc_spoleczna_2)

Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej

Piotr Sałustowicz

wydawnictwo: Instytut Rozwoju Służb Społecznych

seria: Ex Libris Pracownika Socjalnego

Warszawa 2009, s. 190
ISBN 978-83-89665-12-6
cena 40 zł

 

W pierwszej czę ści publikacji autor charakteryzuje problemy i dylematy pomocy społecznej, próbuje określić jej miejsce w systemie polityki społecznej, odzwierciedlając całą złożoność tej problematyki i zwracając uwagę na jej silne uwarunkowania kulturowe.


W drugiej natomiast, omówiono systemy pomocy społecznej w  sześciu krajach europejskich: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Kraje te różnią się historią, zamożnością, strukturą społeczną, kulturą i stosunkiem społeczeństwa do ubogich i zmarginalizowanych. Różnice te silnie interweniują w kształt pomocy społecznej, zadania i oczekiwania wobec niej, jak również w wewnętrzną strukturę oraz kierunki jej zmian i rozwoju.  Ta dynamika jest szczególnie interesująca dla pracowników socjalnych.

Publikacja przydatna jest ta książka pracownikom socjalnym i studentom w procesie ich edukacji.

 

Książka zalecana jest jako materiał dydaktyczny przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, której problematyka jest ważna i potrzebna dla wszystkich zajmujących się polityką społeczną, a szczególnie pomocą społeczną. Jest to pozycja ważna, gdyż mało jest na rynku polskim publikacji, które pokazują jak problemy społeczne rozwiązywane są w poszczególnych krajach i jakie miejsce w tym zajmuje pomoc społeczna, innymi słowy jakie są oczekiwania od pomocy społecznej i jak ona jest zorganizowana. Wiedza na ten temat nawet wśród specjalistów jest niepełna.

dr Joanna Staręga-Piasek, Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

 

Informacje o autorze:


Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz, z wykształcenia socjolog, od wielu lat zajmuje się problematyką polityki społecznej w Polsce oraz w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Szczególnym jego zainteresowaniem cieszy się problematyka pracy socjalnej. Pracuje na  Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz University Applied Sciences w Bielefeld w Niemczech.

 


Informacje o sposobach zamówienia:

Pocztą
na adres: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50,
00-554 Warszawa, faksem: (22) 621 04 23, telefonicznie: (022) 622 32
45, drogą elektroniczną: irss@irss.pl


W zamówieniu prosimy podać adres zamawiającego wraz z numerem telefonu,
numer NIP (w przypadku wystawiena faktury) oraz liczbę zamówionych
egzemplarzy. Płatność następuje po otrzymaniu przesyłki, do której
dołączona będzie faktura VAT z numerem konta i terminem płatności.
Koszty wysyłki pokrywa wydawca.