Strona główna » Publikacje » Ex Libris Pracownika Socjalnego

O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej

Joanna Staręga-Piasek, Agnieszka Hryniewicka (red), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY – POBIERZ TUTAJ (publikacja w formacie pdf)

Warszawa 2008, 142 strony.

e1Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza, to próba rozwiązań teoretycznych oraz
budowy pewnego modelu ewaluacji w pomocy społecznej i jego uwarunkowań.
Druga, to opis i to rozważania na temat ewaluacji w praktyce. Trzecia, stanowi próbę
skupienia się na procesie ewaluacji w kategoriach ocennych, dokonanych
na podstawie badań własnych przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych
.