Strona główna » Publikacje » Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3/2010

Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3/2010.

(numer dostępny również w wersji elektronicznej pod adresem www.epnp.pl/ebook/nir_2010_03)

Spis treści:

Po konferencji


  • Maria Urbaniec, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ochrona Zdrowia: aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
  • Maciej Gitling, Socjologiczne koncepcje zdrowia, choroby i niepełnosprawności
  • Agnieszka Łaba, Integracja społeczna a zachowania przystosowawcze dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim
  • Tomasz Szewc, Organizacja warsztatów terapii zajęciowej
  • Agnieszka Grzesiok, Osoby niepełnosprawne jako konsumenci usług medycznych
  • Małgorzata Baron-Wiaterek, Samorząd terytorialny a osoby niepełnosprawne
  • Hanna Walczak, Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
  • Monika Szczepaniak, Zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych