Strona główna » Publikacje » Ex Libris Pracownika Socjalnego

David Howe, "Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej"

IRSS zaprasza do lektury książki „Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej”.

 

 

 

David Howe

Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej

 

Tłum. Piotr Matela, Wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Seria: Ex Libiris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2011, Format 23,5×16, ISBN 978-83-89665-14-0, Cena 35 zł.

Dostępne również w promocyjnej cenie w wersji elektronicznej – www.epnp.pl/ebook/krotkie_wprowadzenie

O książce:

Pracy socjalnej, o której opowiada Howe, w Polsce w zasadzie nie ma; jeśli nawet znane i w pewnym zakresie stosowane są niektóre jej modele, to w żaden sposób nie są z pracą socjalną identyfikowane (np. podejście behawioralno-poznawcze), albo identyfikowane gdzieniegdzie (np. terapia skoncentrowana na rozwiązaniach). Rzecz w tym, że polska tradycja pracy socjalnej jest kompletnie inna niż tradycja angloamerykańska, która – co tu dużo mówić – od początku wyznaczała standardy i jest głównym punktem odniesienia dla pracy socjalnej praktykowanej w innych krajach.

David Howe jest profesorem,  badaczem, teoretykiem, wykładowcą pracy socjalnej na University of East Anglia w Norwich, autorem m.in. takich pozycji, jak The Emotionally Intelligent Social Worker [Emocjonalnie inteligentny pracownik socjalny], Attachment Theory for Social Work Practice [Więź emocjonalna w praktyce pracy socjalnej] czy Attachment Theory, Child Maltreatment and Family Support [Przywiązanie i strata w pracy socjalnej z dziećmi i rodzinami] i innych.  O trudnych problemach teoretycznych pisze prosto, w sposób lekki i zrozumiały, analizuje problemy fundamentalne dla pomocy społecznej i pracy socjalnej, przeplatając rozważania teoretyczne i filozoficzne przykładami z praktyki.

Ze Wstępu od Wydawcy:

W prezentowanej pozycji, Autor prowadzi czytelnika przez gąszcz różnorodnych stanowisk teoretycznych, aby wskazać te najbardziej przydatne w pracy socjalnej z jednostką, z konkretnym przypadkiem. Odpowiada na często zadawane pytanie – dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Porządkuje naszą wiedzę na temat historii rozwoju pracy socjalnej, łącząc ją z ogólnym rozwojem nauki i rolą rewolucji przemysłowej w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. W swych rozważaniach prezentuje też sylwetki wybitnych postaci, zasłużonych dla pomocy społecznej na świecie.