Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej

nowe_ujeciaPomoc społeczna, praca socjalna jako zagadnienie naukowe jest stale „dotykana” przez rozważania z różnych dziedzin nauki. Jest to w dużej mierze spowodowane interdyscyplinarnością nauk społecznych oraz coraz to nowych koncepcji dotyczących życia społecznego. W niniejszej publikacji przedstawione są niektóre z tych koncepcji, które wpływają na poszczególne obszary pomocy społecznej.

Pełna wersja bezpłatnej publikacji pt. „Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej” w wersji pdf

Redakcja naukowa: Agnieszka Skowrońska
Recenzja: dr Joanna Staręga-Piasek
Korekta: Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.