Strona główna » Publikacje » Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 4/2015

Zapraszamy do lektury spisu treści „Niepełnosprawności i Rehabilitacji” nr 4/2015

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Sahaj, Peregrynacje miejskie osób niepełnosprawnych

 Edyta Janus Wokół terapii zajęciowej – od rozumienia pojęcia do określenia wyzwań związanych z profesjonalizacją zawodu

Jakub Niedbalski, Analiza mechanizmów oddziaływania sportu na sytuację życiową osoby niepełnosprawnej – ujęcie z perspektywy socjologii interakcji

Oliwia Beck, Dominika Gębka, Kornelia Kędziora–Kornatowska, Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji u osób starszych

Agata Walczak-Niewiadomska, Lekoteki – rehabilitacja przez zabawę

BADANIA I ANALIZY

Stanisława Byra, Monika Parchomiuk, Satysfakcja małżeńska u współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową

Barbara Zych, Edyta Barnaś, K. Sosnowska, M. Mazur-Magoła, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Problemy psychospołeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych i preferowane style radzenia sobie z nimi

Kornelia Czerwińska, Niewidomy jako Inny? – postrzeganie osób niewidomych przez młodzież licealną

Ewelina Kamińska-Gwóźdź, Romuald Lewicki, Rafał Studnicki, Anna Opuchlik, Jacek Kubicki, Anna Włoch, Joanna Szłapińska, Ocena wpływu obozu pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji na jakość życia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w zależności od czasu po urazie

 REHABILITACJA I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Wykorzystanie smartfonów w pediatrycznej praktyce klinicznej

Andrzej Grabowski, Jakub Terczyński, Narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej wspomagające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 

Kinga Kulczycka, Miłosław Bemben, Emilia Puzio, Karolina Strach, Ewa Stychno, Alfred Owoc, Czynniki warunkujące powstanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w grupie ratowników medycznych

Beata Czekała, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Analiza stanu funkcjonalnego pacjentów po urazowym uszkodzeniurdzenia kręgowego

 

Beata Sowa, Adapter Osoby Amputowanej .

Informacje, konferencje, recenzje

Izabela Pietrowska, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny – skutki – pomoc

Joanna Ostrowska,

Marcin Garbat, Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami”

Marcin Rodzinka

Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska (red.), Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON