Strona główna » Publikacje » Niepełnosprawność i Rehabilitacja

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” nr 3/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Niepełnosprawności i Rehabilitacji” nr 3/2016

 ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Monika Parchomiuk, „Niepełnosprawność intelektualna” w doświadczeniach osób zetykietyzowanych
 • Marcin Garbat, Organizacje i instytucje – system wsparcia osób z niepełnosprawnościami czy ich kontroli społecznej?
 • Agnieszka Zawiślak, Przemoc w stosunku do kobiet z niepełnosprawnością
 • Karolina Wiśniewska, Historia Grupy św. Brata Alberta

 

BADANIA I ANALIZY

 • Stanisława Byra, Radzenie sobie a potraumatyczny wzrost i poczucie stresu u osób z amputacją kończyny dolnej
 • Iwona Konieczna, Postrzeganie swojej sytuacji w chorobie przewlekłej – relacje osób dorosłych z astmą oskrzelową
 • Marcin Białas, Seksualny aspekt miłości w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Anna Bernacka, Pedagodzy wobec edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach głębszych

 

REHABILITACJA I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Jakub Komendziński, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewsi, Rola telerehabilitacji w poprawie jakości życia po udarze
 • Katarzyna Plutecka, Anna Czyż, Procedura przedoperacyjna u pacjentów kwalifikowanych do wszczepienia implantu słuchowego
 • Ossowska Magdalena, Bednarczyk-Rosolak Barbara, Tomasz Sterkowicz, Wczesne wyniki usprawniania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
 • Anna Zwierzchowska, Katarzyna Bieńkowska, Znaczenie interdyscyplinarnej terapii – sprawozdanie z turnusu  rehabilitacyjnego dla dzieci z wadą słuchu w Sarbinowie 2016
 • Grzegorz M. Wójcik, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Piotr Wierzgała, Anna Gajos, Wykorzystanie EGI’s Geodesic EEG System jako narzędzia do badań możliwości interfejsów mózg-komputer – doniesienie wstępne
 • Beata Sowa, Adapter Osoby Amputowanej szansą na powrót do sprawnego funkcjonowania osób po amputacji