Strona główna » Publikacje » Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3/2015

Zapraszamy do lektury „Niepełnosprawności i Rehabilitacji” nr 3/2015

Rozprawy i artykuły

Urszula Bartnikowska, Beata Borowska-Beszta, Jerzy Stochmiałek, Andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi osób niepełnosprawnych wymagających całożyciowego wsparcia

Monika Parchomiuk, Ryzyko w kontekście wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Łukasz Koperski, Socjologiczne ujęcie niepełnosprawności intelektualnej

Barbara Grzyb, Iwona Chuchnowska, Andrzej Bieniek, Piotr Wodarski, Jacek Jurkojć, Technologia Wirtualnej Rzeczywistości światem zabawy dzieci niepełnosprawnych

Joanna Szymanowska, Realizacja wsparcia społeczno-zawodowego w warsztatach terapii zajęciowej

Badania i analizy

Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało, Rola stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w opinii rodziców. Raport z badań

Monika Masłowska, Wspieranie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie przystosowania społecznego

Beata Szabała, Poczucie sensu życia młodych dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową – funkcje wsparcia społecznego

Paweł Borowiecki, Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych

Yuliya Tarnavska, Analiza psychologiczna zachowań problemowych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Oddziaływania biomedyczne w odniesieniu do dzieci z autyzmem

Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Kinga Cesar, Sytuacja socjalno-ekonomiczna rodzin z dorosłym chorym na mózgowe porażenie dziecięce – doniesienie wstępne

 Rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

Krzysztof Smyczek, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska, Latarka dla niewidomych szansą na samodzielne poruszanie się w przestrzeni osób z niepełnosprawnością wzrokową

Paweł Cyrek, Wpływ uwalniania mięśniowo powięziowego na jakość życia oraz dolegliwości bólowe u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa L-S

 Katarzyna Goss, Wpływ regularnej codziennej rehabilitacji na zmniejszenie objawów niedowładu spastycznego połowiczego prawego u chłopca po resekcji dysembrioplastycznego nowotworu neuroepitelialnego (DNT) – opis przypadku