Strona główna » Publikacje » Niepełnosprawność i Rehabilitacja

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” nr 1/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści „Niepełnosprawności i Rehabilitacji” nr 1/2016

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Agnieszka Jakubowska, Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – korzyści, problemy, kontrowersje. Analiza bieżącej sytuacji „okiem fizjoterapeuty”
 • Błażej Kmieciak, Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie na terenie szpitala psychiatrycznego – dylematy i wyzwania
 • Janusz Erenc, Niepełnosprawni w dużym mieście, czyli o zmianach wśród osób z niepełnosprawnością na przestrzeni ostatnich lat
 • Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Problem niepełnosprawności na przestrzeni wieków

 

BADANIA I ANALIZY

 • Beata Borowska-Beszta, Urszula Bartnikowska, Jerzy Stochmiałek, Niepełnosprawność w rodzinie jako wartość dodana. Międzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi
 • Iwona Konieczna, Dzieci z chorobą przewlekłą jako sprawcy i ofiary agresji – wybrane aspekty pracy wychowawczo-terapeutycznej
 • Jakub Niedbalski, Charakterystyka relacji niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej z personelem placówki
 • Danuta Książek, Funkcjonowanie społeczne osób z cukrzycą insulinozależną

 

REHABILITACJA I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Agnieszka Łaba-Hornecka, Umiejętności społeczne dzieci z autyzmem (z badań nad zastosowaniem Rozmów Komiksowych jako formy wspomagającej pracę z dziećmi z autyzmem)
 • Jacek S. Tutak, Telefony komórkowe pomagają w diagnozowaniu chorób
 • Michał Hupa, Angelika Roszkowska, Ocena przydatności zaopatrzenia ortopedycznego w późnym okresie niepełnosprawności
 • Adam Markiewicz, Magdalena Staniszewska, Rehabilitacja neurologiczna po udarze mózgu u pacjentów pediatrycznych
 • Joanna Chanek, Pływanie osób po amputacji lub z wadami wrodzonymi kończyn