Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Lokalna polityka społeczna

lokalna_polityka_spolecznaNiniejsze opracowanie ma na celu pokazanie niektórych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach przysługującego mu prawa do tworzenia własnych rozwiązań i działania poza obowiązkami wyznaczonymi przepisami prawa. Opracowanie, krótkie z założenia, przygotowane w oparciu o literaturę, ale przede wszystkim o obowiązujące przepisy prawa oraz dokumenty programowe i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, będących przykładami rozwiązań
przyjmowanych w ramach lokalnej polityki.

Bezpłatna publikacja pt. „Lokalna polityka społeczna” w formacie pdf

Autor: Ewa Kulesza
Recenzent: dr Joanna Staręga-Piasek
Korekta: Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.